27 ก.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาว ถิรวรรณ  แซ่เล้า  ชื่อเล่น ฝน
คณะครุศาสตร์ เอกการประถมศึกษา หมู่ที่ 1
ภูมิลำเนา จังหวัดราชบุรี 70120
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เพลง ของขวัญ